Over ons

Over ons

Geschiedenis van de scheepswerf

De werf is gebouwd in opdracht van Albert Koopmans, later is de werf over genomen door Louwrents Metz en daarna door Scheepswerf Hoekman. Zijn vader heette Wypke Albertsz. Hij was eerste meesterknecht op de werf van de fam. Buis in de Kuinre. Op deze werf lieten de Urker vissers hun skeuten (schuiten) bouwen. In 1861 had hij een aanvraag bij Rijkswaterstaat ingediend voor de bouw van een hellige in de Oosthaven, die in het jaar 1862 gereed was. In die tijd waren de Urkers bezig met het overschakelen van het type Skeut naar het model botter. Er zijn dan ook op Urk geen nieuwe Skeuten gebouwd op de Urker werf.

Albert Koopmans had 1 zoon die Jacobus Koopmans heette. Deze zou zijn vader later opvolgen. Op ruim 20 jarige leeftijd kwam deze echter d.d.7 mrt. 1887 te overlijden. Albert Koopmans had ook nog dochters, een van die dochters Antje kreeg verkering met Louwrents Metz, deze Louwrents was ook bevriend met Jacobus Koopmans. Louwrents die een stiefzoon was van Tjeerd Jansz Hoekstra, een koopman en tjalkeigenaar, was eerst als beurtschipper varende op een van de tjalken, later ongeveer 1873 is hij op de werf gaan werken.

 

Na het overlijden van de zoon van Albert Koopmans en het ouder worden van deze zodat hij niet meer kon werken, heeft Louwrents Metz omstreeks 1900 de hellige overgenomen. Hoewel over de bouw van zeilbotters op de hellige van Metz niet veel bekend is, zijn er wel gegevens over de bouw van enkele Friese bollen bekent. Deze bollen waren als vissersschepen in gebruik bij de fam. Keuter, zij deden na de visserij op de Zuiderzee dienst als vervoer van rode en witte kool uit Noord-Holland naar Drenthe.

In het jaar 1910 werd Wypke Metz zoon van Lourens eigenaar van de hellige en de vloot vissersschepen groeide nog steeds. Er was werk genoeg, vooral in perioden als er goed werd verdiend. In het jaar 1931 kreeg Wypke Metz een ernstig ongeluk zodat zijn zoon Louwrents de hellige moest runnen. In die tijd werd ook de afsluitdijk gebouwd. Dit betekende dat na de afsluiting van de Zuiderzee veel Urker vissers niet in het dan zoete IJsselmeer zouden mogen vissen. In dat zelfde jaar werd er ook veel ansjovis gevangen wat betekende dat de bouw van nieuwe vissersschepen toenam. 

De Nederlandse regering stelde ook kredieten beschikbaar voor het bouwen van nieuwe schepen, voor hen die na de afsluiting van de Zuiderzee niet meer op het IJsselmeer mochten vissen. Metz bouwde drie nieuwe houten motorbotters n.l. de UK 35, UK 144 en de UK 16. In die jaren werden er ook ijzeren botters gebouwd maar niet op Urk. Deze botters werden op Urk onderhouden en drooggezet. Hiervoor moest de hellige aangepast worden. In 1931 werd begonnen met het ontwerpen van een wagentje op rails om de veel zwaardere ijzeren botters op de werf te trekken. 

Het eerste wagentje werd spoedig gevolgd door een tweede, terwijl na 1945 alle sleephellingen werden vervangen door wagentjes op rails, de ‘Hellige’ werd ‘Werf’. Het aantal Noordzeekotters nam toe. Hout werd vervangen door ijzer. Ook de IJsselmeer vissers schakelden over op ijzeren kottertjes. De werf van Metz is toen ook begonnen met het bouwen van ijzeren vissersschepen op de werf aan de Oosthaven.

Als eerste experiment werd ervaring opgedaan met een botter waarbij de stompe botterkop werd vervangen door een scherpe kottersteven. Deze ervaring leidde ertoe dat de bouw van vissersschepen op Urk een aanvang nam. In de jaren na 1960 kwam ook de visaanvoer op Urk op gang. Dit betekende een enorme toename van de visverwerking op Urk. Deze bedrijvigheid annex visaanvoer stimuleerde de bedrijvigheid en toename van de vissersvloot. Er was in die jaren een geweldige drang naar vergroting en uitbreiding van de vissersvloot. Nadat de crisis in de visserij heeft toegeslagen en de grote kotters niet meer naar Urk konden komen is scheepswerf Metz failliet gegaan.

Na een tijdje in bezig van een vastgoedhandelaar te zijn geweest is de werf aangekocht door de gemeente Urk. In 2013 is Scheepswerf Hoekman begonnen met het opknappen van de werf zodat er nu weer hard gewerkt kan worden aan allerlei schepen op de werf. De grote beeldvormende kraan is helemaal opgeknapt en ook de rails, wagens en gebouwen hebben een opknapbeurt gehad. Bij Scheepswerf Hoekman kunnen nu schepen tot 32 meter droog gezet worden. Scheepswerf Hoekman doet nu vooral hermotoriseringen, inspecties, reparaties, controles van wanddiktes en schroef-, en roerasspeling en ‘knippen en scheren’.